หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ที่ :
179/2554
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
วันที่ :
27 ม.ค. 2554
จาก :
สพม.28
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง :
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของ สพม.28
การปฏิบัติ :
-
หมายเหตุ :
-
เอกสาร :

ระบบส่งเอกสาร - ตอบกลับ
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
ที่
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
File
179/2554 3 ก.พ. 2554 โรงเรียนสวายพิทยาคม สพม.28 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของ สพม.28
179/2554 3 ก.พ. 2554 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม.28 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของ สพม.28
179/2554 1 ก.พ. 2554 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม สพม.28 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของ สพม.28
179/2554 1 ก.พ. 2554 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม.28 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของ สพม.28
179/2554 1 ก.พ. 2554 โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา สพม.28 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของ สพม.28
179/2554 1 ก.พ. 2554 โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา สพม.28 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของ สพม.28
179/2554 1 ก.พ. 2554 โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา สพม.28 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของ สพม.28
179/2554 31 ม.ค. 2554 มหาชนะชัยวิทยาคม สพม.28 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของ สพม.28
179/2554 31 ม.ค. 2554 โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม สพม.28 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของ สพม.28
179/2554 31 ม.ค. 2554 กำแมดขันติธรรมวิทยาคม สพม.28 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของ สพม.28
179/2554 31 ม.ค. 2554 โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม สพม.28 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของ สพม.28
179/2554 31 ม.ค. 2554 โรงเรียนหนองคูวิทยา สพม.28 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของ สพม.28
179/2554 28 ม.ค. 2554 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม สพม.28 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของ สพม.28

ที่ :
179/2554
จาก :
ถึง :
สพม.28
วันที่ :
21 มิ.ย. 2561
เรื่อง :
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของ สพม.28
การปฏิบัติ :
หมายเหตุ :
File เอกสาร :
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
Powered by : งานขอนแก่น