รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
 
 
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :


ที่
ประเภทหนังสือ
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
File
ศธ 04258/1669 11 เม.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การอบรมพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ ระยะที่ 2
ศธ04258/1650 11 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ วิชาคณิตศาสตร์
ศธ 04258/1629 10 เม.ย. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ทุกโรงเรียน สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
ศธ 04258/1631 10 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกแห่ง การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ ชั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C)
ศธ 04258/1630 10 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ส่งผลการวิเคราะห์ข้อสอบ Pro-O-NET ปีการศึกษา 2556
ศธ04258/1611 10 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประชาสัมพันธ์โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทาน
ศธ 04258/1628 10 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน นิทรรศการโครงการ Eduzones Expo 2014 "Future Focus ชี้ชัดอนาคต" ครั้งที่ 11
ศธ 04258/1627 10 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) การพิจารณคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนประจำปี ๒๕๕๗
ศธ04258/1591 9 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การส่งผลงานวิจัย เข้าร่วมคัดสรรเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการของคุรุสภา ปรำจำปี 2557
ศธ04258/1592 9 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การชี้แจงประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจแก่ประชาชน สถานการณ์เมืองในปัจจุบัน
ศธ04258/1585 8 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดเรียงความ และคลิปวีดีโอประกอบเพลงในหัวข้อ"ทุกวัน เป็นวันของครอบครัว"
ศธ 04258/1576 8 เม.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล นายทศวร ผ่องใส เรียกบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (วิชาเอกเกษตร)
ศธ 04258/1545 8 เม.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1/2557 (1 เมษายน 2557)
5373/2557 5 เม.ย. 2557 ผอ. สพม 28 ( กลุ่มนิเทศ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง ปรับปรุงข้อมูล GPA 6 ภาคเรียน ( โครงสร้างเวลาเรียนและเกณฑ์การจบ )
ศธ 04258/1570 4 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวน้อยวิทยา , โรงเรียนประสานมิตรวิทยา , โรงเรียนละทายวิทยา , โรงเรียนบัวเจริญวิทยา , โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ , โรงเรียนสตรีสิริเกศ , โรงเรียนไกรภักดีวิทยา , โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ , โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ หัวยคล้า , โรงเรียนมัธยมโพนค้อ , โรงเรียนน้ำคำวิทยา , โรงเรียนจตุรภูมิวิทยา การจัดกิจกรรมภาคฤดูร้อนปีการศึกษา ๒๕๕๖ "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" (LIFE SAVING)
ศธ 04258/1564 4 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผุู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ,คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์,เบญจลักษ์พิทยา,บึงมะลูวิทยา,ส้มป่อยพิทยา,มหาชนะชัยวิทยาคม,ขุขันธ์,ทุ่งสิมวิทยาคม,จตุรภูมิพิทยาคาร,สิริเกศน้อมเกล้า,บึงบูรพ์, เชิญประชุมจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนในการเดินทางเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63
ศธ04258/1509 4 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 12 โรงเรียน ดังแนบ เข้าร่วมประชุมทางวิชาการและการนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล
ศธ04258/1546 4 เม.ย. 2557 สมพ.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม,ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ประชุมชี้แจงและทบทวนการดำเนินการของคณะกรรมการของคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
ศธ04258/1462 4 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาโรงเรียนนำร่องทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ศธ 04258/1551 4 เม.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการอบรมความรู้ทางการเงินแก่ครู ประจำปี 2557
ศธ 04258/1496 4 เม.ย. 2557 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินตกเบิกค่าตอบแทนพนง.ราชการในสังกัด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2557
ศธ 04258/1547 4 เม.ย. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงทุกโรงเรียน กรอกข้อมูลจำนวนผู้สมัครสอบและผู้เข้าสอบของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง
ศธ04258/1540 4 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน(เฉพาะโรงเรียนที่เปิดห้องเรียนพิเศษ) ขอให้รายงานข้อมูลการขอเปิดห้องเรียนพิเศษโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศธ04258/1542 4 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษาเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ประจำปีกรศึกษา 2557
ศธ 04258/1532 3 เม.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำพุทธศักราช 2557
ศธ 04258/1531 3 เม.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด กิจกรรมการพัฒนาครูตามโครงการความร่วมมือ Thailand - Australia BRIDGE Project
ศธ 04258/1535 3 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การให้กู้ยืมเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ศธ 04258/1529 3 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 35 โรงเรียน การประชุมเพื่อชี้แจงการคัดกรองนักเรียนกลุ่มพิเศษ
ศธ 04258/1494 2 เม.ย. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุม
ศธ 04258/1493 2 เม.ย. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ การคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 28
ศธ 04258/1491 2 เม.ย. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (นายสุวรรณ ศรีใส) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน เมษายน 2557
ศธ 04258/1490 2 เม.ย. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุม
ศธ 04258/1489 2 เม.ย. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) อนุกรรมการผู้แทนครูใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (นายวิวัฒน์ รุ้งแก้ว) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน เมษายน 2557
ศธ 04258/1488 2 เม.ย. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขออนุญาตให้ข้าราชการเข้ารวมประชุม
ศธ 04258/1487 2 เม.ย. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ศธ 04258/1486 2 เม.ย. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ ขอความอนุเคราาะห์ใช้สถานที่
ศธ 04258/1485 2 เม.ย. 2557 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.28 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนเมษายน 2557
ศธ 04258/1517 2 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เสนอชื่อนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนไทย - มาเลเซีย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557
ศธ 04258/1515 2 เม.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 23 โรงเรียน ตามรายละเอียดดังแนบ การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ศธ 04258/1479 1 เม.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งผลการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2557) สิ่งที่ส่งมาด้วย
ศธ04258/1498 1 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการในสังกัดทุกโรงเรียน ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน
ศธ04258/1505 1 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนลิ้นฟ้น อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษาเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ศธ 04258/1467 1 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด ทุกแห่ง การประชุมสัมมนาการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศธ04258/1462 1 เม.ย. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาโรงเรียนนำร่องทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ศธ04258/1460 1 เม.ย. 2557 กลุ่มนิเทศฯ โรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่น 1 ทุกโรงเรียน เชิญประชุม
ศธ 04258/1479 1 เม.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งผลการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2557)
ศธ 04258/1448,1449 1 เม.ย. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และประถมศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา ผุ้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา
ศธ 04258/1416 1 เม.ย. 2557 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งแก้ไขค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร เดือน มีนาคม 2557
ศธ 04258/1414 1 เม.ย. 2557 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร เดือน มีนาคม 2557
ศธ04258/1419 31 มี.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ รายงานสถานะการดำเนินงาน รายการงบลงทุน งบประมาณปี 2557
  1   2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
Powered by : งานขอนแก่น