รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
 
 
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :


ที่
ประเภทหนังสือ
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
File
ศธ04258/6040 18 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ศธ04258/6039 18 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษ) การประกวดบรรยายธรรม ประจำปี 2557
ศธ 04258/6027 17 ธ.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ
ศธ 04258/6027 17 ธ.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมครูภาษาอังกฤษ 2557
ศธ 04258/6016 17 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย สัมมนาเชิงปฏิบัตืการ ประจำปี 2558
ศธ04258/6014 17 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางกำหนดราราซื้อหรือราคาจ้างซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามระเบียบสำนักนายรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิก พ.ศ 2549
ศธ 04258/6021 17 ธ.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ห้ามเรียกรับเงินและไปราชการต่างประเทศในช่วงการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558
ศธ04258/5930 17 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับสรร จำนวน 32 โรงเรียน แจ้งอนุมัติเงินแระจำงวดงบประมาณปี 2558
ศธ04258/6011 17 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2558
ศธ04258/6010 17 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ,กำแพง,ขุขันธ์ แจ้งอนุมัติประจำงวดงบประมาณปี 2558(สำหรับโรงเรียนที่เป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ(ERIC)
ศธ 04258/5993 16 ธ.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2558
ศธ 04258/6003 16 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม,เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ,พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก,สมเด็จพระญาณสังวรฯ,ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก,ศรีสะเกษวิทยาลัย ติดตามการจัดทำหน่วยการเรียนรู้บูรณาการโรงเรียนในโครงการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนในศตวรรษที่ 21
ศธ 04258/5998 16 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การประชุมสัมมนาทางวิชาการและเสนอผลงานวิจัยของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ศธ04258/6001 16 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือรณค์แต่เครื่องแบบในการปฏิบัติราชการทุกวันจันทร์
ศธ04258/5992 16 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การส่งตัวอย่างลายมือชื่อผู้กระทำการแทนสถานศึกษาให้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ศธ 04258/5995 15 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 15 โรงเรียน การปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน
ศธ 04258/พิเศษ 15 ธ.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (กรณีขอใช้บัญชี)
ศธ 04258/5991 15 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน ขอความร่วมมือส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬา อบจ.ศรีสะเกษ คัพ สนับสนุนงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2558
ศธ 04258/5765 15 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การจัดค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษแบบเข้มเพื่อเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557
ศธ 04258/5990 15 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายมูลวิทยา ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ประชุม
ศธ 04258/5989 15 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ประธานสหวิทยาเขตและเลขานุการสหวิทยาเขต ทุกท่าน ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
ศธ 04258/5989 15 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,มัธยมบักดองวิทยา,ยโสธรพิทยาคม,สมเด็จพระญาณสังวรฯ ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
ศธ 04258/5989 15 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
6834/2557 12 ธ.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งรหัสเข้าสมัครสอบวิชาการ ระดับนานาชาติ ปี 2558
ศธ 04258/5972 12 ธ.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนพนง.ราชการและลูกจ้างในสังกัด เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2557 (เพิ่มเติม)
ศธ 04258/5951 12 ธ.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยและสมเด็จพระญาณสังวรฯ ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเป็นคระทำงานและวิทยากรกลุ่ม
ศธ 04258/5979 12 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขตและคำสั่งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ศธ๐๔๒๕๘/๕๙๗๔ 12 ธ.ค. 2557 กลุ่มนิเทศฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม. ๒๘ ทุุกโรงเรียน มอบ DVD ชุดพิเศษ จากรายการมหิดลแชนแนล(mahldol channel)
ศธ 04258/5970 12 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ การจัดประชุมระดมความคิดเห็นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญส่วนที่เกี่ยวข้องกับการมัธยมศึกษา
ศธ04258/5970 12 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ การจัดประชุมระดมความคิดเห็นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญส่วนที่เกี่ยวข้องกับการมัธยมศึกษา
ศธ 04258/5969 12 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดประชุมระดมความคิดเห็นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญส่วนที่เกี่ยวข้องกับการมัธยมศึกษา
ศธ 04258/5910 12 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา ส่งคำสั่งการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ
ศธ 04258/5810 12 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ส่งคำส่ังการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ
ศธ 04258/5931 11 ธ.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขยายเวลาในการตอบแบบสอบถามการติดตามและประเมินผลการโครงการพัฒนาครูของ สพฐ.
ศธ 04258/5935 11 ธ.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาครูด้วยระบบ Obecittraining ออนไลน์
ศธ 04258/5933 11 ธ.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือเสนอชื่อ "ครูเกียรติคุณผู้ตามรอยพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน
ศธ 04258/พิเศษ 11 ธ.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและจัดส่งผู้เข้าอบรม
ศธ04258/5922 11 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การกลับไปใช้สิทธฺในบำเหน็จบำนาญตามราชบัญญัติบำเหน็จบำนาจข้าราชการ พ.ศ 2494
ศธ04258/5926 11 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 (ห้วยคล้า),สตรีสิริเกศ,ขุขันธ์,กำแพง ขอความอนุเคราะห์นักเรียนเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการ "ผู้นำเยาวชนกองทัพไทย ประจำปี 2558"
ศธ 04258/5946 11 ธ.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ การประเมินความพร้อมโรงเรียนที่แจ้งความจำนงเข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2558
ศธ 04258/5925 11 ธ.ค. 2557 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิท การสรรหาครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
ศธ04258/5765 11 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การจัดค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษแบบเข้มเพื่อเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557
ศธ04258/5912 11 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 32 โรงเรียน จัดสรรโอนงบประมาณปี 2558 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนในฝัน ตารมแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล (โรงเรียนในฝัน)
ศธ04258/5913 11 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ที่ได้รับจัดสรร (รายชื่อตามที่แนบ) แจ้งอนุมัติเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณปี 2557 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ศธ04258/5916 11 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดประมาณปี 2558(งบผูกพันใหม่)รายการค่าก่อสร้างอาคารเรียน
ศธ04258/5914 11 ธ.ค. 2557 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2558(งบผูกพันใหม่)รายการค่าก่อสร้างอาคารเรียน
ศธ 04258/5829 9 ธ.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2558
ศธ 04258/5854 9 ธ.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม การคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 28
ศธ 04258/5853 9 ธ.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ศธ 04258/5851 9 ธ.ค. 2557 สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
  1   2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
Powered by : งานขอนแก่น