การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2560 (Data Management Center : DMC)

  • สพม.28 ขอความร่วมมือให้ทุกโรงเรียนในสังกัดดำเนินการ
    จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ในระบบ Data Management center  ที่ http://portal.bopp-obec.info/obec60/
    ในส่วนของการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ในระบบ DMC (ข้อมูล 10 มิ.ย.)
    ให้ยืนยันข้อมูล ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2560 และระบบจะปิด วันที่ 10 มิถุนายน 2560
    เวลา 24.00 น. (เที่ยงคืน)รายละเอียด

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.