เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการจัดค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” “กิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อย”, ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน และโครงการสพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน (วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.