ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 10/2560

วันที่ 27 ตุลาคม 2560 นายภัทธศาสน์ มาสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 10/2560 ณ หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ประธานที่ประชุม ได้ชี้แจงข้อราชการ มอบนโยบาย และมอบโล่ห์ เกียรติบัตร ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูที่มีผลงานดีเด่น และจิตอาสาเฉพาะกิจ งานบริการประชาชน) ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร   https://www.facebook.com/profile.php?id=100014860897617&sk=photos&collection_token=100014860897617%3A2305272732%3A69&set=a.290565688115459.1073741901.100014860897617&type=3&pnref=story

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.