ประชุมสัมมนาเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 จัดประชุมสัมมนาเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2560 โดยได้รับเกียรติอย่างยิ่ง จาก นายภัทรศาสน์ มาสกุล รอง ผอ.สพม.28 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.28 เป็นประธานเปิดการประชุม ในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 ณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จังหวัดยโสธร   https://www.facebook.com/profile.php?id=100014860897617&sk=photos&collection_token=100014860897617%3A2305272732%3A69&set=a.292208141284547.1073741908.100014860897617&type=3&pnref=story

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.