เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.15 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร) บุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมเขตสุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต โดยพร้อมเพรียงกันก่อนการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=294607781044583&id=100014860897617

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.