ประชุมมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 การสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ร่วมกับธนาคารออมสิน ดำเนินการจัดการประชุมมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ โดยได้รับเกียรติจากท่านภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมฯ ณ ห้องประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  https://www.facebook.com/profile.php?id=100014860897617&sk=photos&collection_token=100014860897617%3A2305272732%3A69&set=a.294904624348232.1073741911.100014860897617&type=3

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.