ประชุมประจำเดือน บุคลากร สพม.28 ครั้งที่ 10/2560

ประชุมประจำเดือนบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมชาญประดิษฐ์ โดย ท่านภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ประธานที่ประชุม เพื่อประชุมชี้แจงข้อราชการและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางสาวรสรินทร์ วงค์ทวี ที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ ที่ สพม.28 เป็นสมาชิกใหม่ ของครอบครัว สพม. 28  https://www.facebook.com/profile.php?id=100014860897617&sk=photos&collection_token=100014860897617%3A2305272732%3A69&set=a.295350604303634.1073741912.100014860897617&type=3&pnref=story

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.