ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 31 โรงเรียน. ซึ่งได้รับเกียรติจากท่าน ภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ประธานในพิธีเปิดการอบรม และท่าน สมชาย มิตรมูลพิทักษ์ อดีต ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1  วิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ณ หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28  https://www.facebook.com/profile.php?id=100014860897617&sk=photos&collection_token=100014860897617%3A2305272732%3A69&set=a.297205174118177.1073741914.100014860897617&type=3&pnref=story

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.