ประชุมปฏิบัติการจัดเตรียมการขยายผลแผนงาน DLIT และ DLTV

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ดร.รัตติกร ทองเนตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 พร้อมกับคณะศึกษานิเทศก์ คณะครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย โรงเรียนโนนค้อวิทยา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา โรงเรียนศรีรัตนวิทยา โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา และโรงเรียนกำแพง เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดเตรียมการขยายผลแผนงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLIT และ DLTV ณ โรงแรมศรีลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ https://www.facebook.com/profile.php?id=100014860897617&sk=photos&collection_token=100014860897617%3A2305272732%3A69&set=a.298403190665042.1073741917.100014860897617&type=3&pnref=story

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.