ประชุมสัมมนาลูกจ้างนักพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษา (สพม.28)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร) จัดประชุมสัมมนาลูกจ้างนักพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มลูกจ้างที่จ้างโดยเงินรายได้ของสถานศึกษา สังกัด สพม.28 ได้รับเกียรติจากท่านภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ประธานในพิธี ได้พบปะและพูดคุยเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ ความเข้าใจหลักการปฏิบัติงาน ที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งได้รับทราบถึงความก้าวหน้า พลังในการขับเคลื่อนนโยบาย ภารกิจงานของหน่วยงานให้สำเร็จ อย่างมีประสิทธิภาพ ณ หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  https://www.facebook.com/profile.php?id=100014860897617&sk=photos&collection_token=100014860897617%3A2305272732%3A69&set=a.298412333997461.1073741918.100014860897617&type=3&pnref=story

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.