รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ

วันนพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผอ.สพม.28 เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ และรับมอบใบประกาศเกียรติคุณ โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และนายธวัช จุลศรี นักเรียน ม.6/1 ร.ร. ผักไหมวิทยานุกูล รับมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ได้แชมป์เครื่องบินกระดาษพับประเทศไทย ครั้งที่ 13 และได้รับรางวัลแชมป์เอเชีย(ประเภททีม) ณ เกาะมิยาโกะ จังหวัดโอกินาวะ ประเทศญี่ปุ่น จากนายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ   https://www.facebook.com/profile.php?id=100014860897617&sk=photos&collection_token=100014860897617%3A2305272732%3A69&set=a.303537296818298.1073741923.100014860897617&type=3&uploaded=36

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.