ประชุมสัมมนาทางวิชาการ พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา

นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เป็นประธานในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ…

โพสต์โดย ประชาสัมพันธ์ สพม. ศรีสะเกษ-ยโสธร เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2017

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.