เยาวชนคนเก่ง รุ่นที่ ๘/๒๕๖๑ จังหวัดยโสธร โครงการคัดเลือกเยาวชนคนเก่งในโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

วันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายปชิตะ รัตนวรรณ นักเรี […]

สพม.๒๘ร่วมกิจกรรมเขตสุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ฯ

วันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๑๕ น. สำนักงานเ […]