ผอ.สพม.๒๘ เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนฯ

วันจันทร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผอ.สพม.๒ […]