อบรมเชิงปฏิบัติการ การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ ดร.รัตติกร ทองเนตร รอง ผอ. สพม. 28 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (การปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๑) สู่การปฏิบัติระยะที่ ๒ โดยมี ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดำรง เป็นวิทยากร ณ หอประชุมนันทพันธ์ สพม.28  https://www.facebook.com/profile.php?id=100014860897617&sk=photos&collection_token=100014860897617%3A2305272732%3A69&set=a.360710554434305.1073742042.100014860897617&type=3

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.