นิเทศ ติตตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2563 และการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

Read more

นิเทศ ติตตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2563 และการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

Read more

นิเทศ ติตตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2563 และการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 28

Read more

การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Read more

รับมอบเงินอุดหนุน สพม.28 จาก อบจ.ศรีสะเกษ เพื่อดำเนินการตามโครงการสนับสนุนจัดหาสื่อและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษา

Read more
Using cookies
This site uses cookies for you to have the best user experience. If you continue to browse you are consenting to the acceptance of the aforementioned cookies and acceptance of our cookie policy
Show Buttons
Hide Buttons