ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน โรงเรียนเลิงนกทา จังหวัดยโสธร จากนั้นตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน โรงเรียนป่าติ้ววิทยา จังหวัดยโสธร

Read more

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ) จังหวัดศรีสะเกษ

Read more

รับการตรวจราชการและรับนโยบายการตรวจราชการ จากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (น.ส.ประดินันท์ สดีวงศ์) กรณีปกติ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมร่วมใจ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ

Read more
Using cookies
This site uses cookies for you to have the best user experience. If you continue to browse you are consenting to the acceptance of the aforementioned cookies and acceptance of our cookie policy
Show Buttons
Hide Buttons