ประมวลภาพงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

Read more

การประชุมปฏิบัติการขยายผลการดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลโรงเรียนสุจริตเพื่อเตรียมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด

Read more

ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา จังหวัดยโสธร ที่ได้รับผลกระทบจากการประสบภัยน้ำท่วม

Read more

ดร.พีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

Read more

ดร.พีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ พร้อมลงนามในสมุดเยี่ยม

Read more
Using cookies
This site uses cookies for you to have the best user experience. If you continue to browse you are consenting to the acceptance of the aforementioned cookies and acceptance of our cookie policy
Show Buttons
Hide Buttons