การประชุมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Active learning หลักสูตร “คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับยุคของปัญญาประดิษฐ์ สู่การปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑

Read more

การบริหารระบบข้อมูลโปรแกรมจัดการแข่งขันและจับสลากลำดับการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

Read more
Using cookies
This site uses cookies for you to have the best user experience. If you continue to browse you are consenting to the acceptance of the aforementioned cookies and acceptance of our cookie policy
Show Buttons
Hide Buttons