ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจโรงเรียนค้อวังวิทยาคม จังหวัดยโสธร และเปิดกิจกรรมงาน “เปิดบ้านเขียวขาว Open House KC ๒๐๒๐” โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

Read more

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการจัดงานประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภูมิภาคและระดับชาติ ครั้งที่ ๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

Read more

เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมศิลปะ กีฬา วิชาการ งานอาชีพและเทคโนโลยี ๒๕๖๓ ณ หอประชุมโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ

Read more
Using cookies
This site uses cookies for you to have the best user experience. If you continue to browse you are consenting to the acceptance of the aforementioned cookies and acceptance of our cookie policy
Show Buttons
Hide Buttons