ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับศึกษานิเทศก์ ทั้ง 4 ท่าน เนื่องในโอกาสที่มาดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม. 28

Read more

ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วันท้องถิ่นไทย” ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

Read more

ร่วมต้อนรับ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมคณะกรรมการประเมิน/ ตัดสิน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)

Read more

ดร.สังคม จันทร์วิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการประเมิน/ ตัดสิน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)

Read more
Using cookies
This site uses cookies for you to have the best user experience. If you continue to browse you are consenting to the acceptance of the aforementioned cookies and acceptance of our cookie policy
Show Buttons
Hide Buttons