นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา รองผอ.สพม.๒๘ (ศรีสะเกษ-ยโสธร) พบปะเพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมชาญประดิษฐ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

Read more

ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา เข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ – ยโสธร)

Read more

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปัจฉิมนิเทศมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ณ หอประชุม 72 ปี (พระเทพวรมุนี) โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม จังหวัดศรีสะเกษ

Read more

ร่วมต้อนรับนายกันติพจน์ สิริภักดิสกุล ที่ปรึกษาและเลขานุการคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) เป็นผู้แทนมาประชุมเพื่อพบปะผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษา

Read more

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม และโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ จังหวัดยโสธร พร้อมทั้งให้แนวคิด จุดเน้นเพื่อการพัฒนา สพม.28 “เด็กขยันเรียนรู้ ครูสอนดี ห้องเรียนมีคุณภาพ”

Read more

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณาผลการคัดเลือกฯ ก่อนนำเสนอกระทรวงศึกษาธิการอนุมัติ

Read more
Using cookies
This site uses cookies for you to have the best user experience. If you continue to browse you are consenting to the acceptance of the aforementioned cookies and acceptance of our cookie policy
Show Buttons
Hide Buttons