การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Read more

รับมอบเงินอุดหนุน สพม.28 จาก อบจ.ศรีสะเกษ เพื่อดำเนินการตามโครงการสนับสนุนจัดหาสื่อและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษา

Read more
Using cookies
This site uses cookies for you to have the best user experience. If you continue to browse you are consenting to the acceptance of the aforementioned cookies and acceptance of our cookie policy
Show Buttons
Hide Buttons