เข้าแถวเคารพธงชาติ

วันจันทร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๑๕ น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ-ยโสธร) บุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเขตสุจริตเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต โดยพร้อมเพรียงกัน และ ดร.รัตติกร ทองเนตร รอง ผอ.สพม.๒๘ ชี้แจงข้อราชการ ก่อนการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  https://www.facebook.com/profile.php?id=100014860897617&sk=photos&collection_token=100014860897617%3A2305272732%3A69&set=a.369445203560840.1073742050.100014860897617&type=3

Comments

comments

About the author: กลุ่มอำนวยการ ประชาสัมพันธ์

Leave a Reply

Your email address will not be published.