ผอ.สพม.๒๘ มอบนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผอ.สพม.๒๘ เป็นประธาน ในการประชุมสัมมนาการมอบนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้กับข้าราชการและบุคลากร “สหวิทยาเขตขุขันธ์” สังกัด สพม.๒๘ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนขุขันธ์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100014860897617&sk=photos&collection_token=100014860897617%3A2305272732%3A69&set=a.370383493467011.1073742054.100014860897617&type=3

Comments

comments

About the author: กลุ่มอำนวยการ ประชาสัมพันธ์

Leave a Reply

Your email address will not be published.