คำสั่งคณะกรรมการตัดสินงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

คำสั่งคณะกรรมการตัดสินงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28


จังหวัดศรีสะเกษ

 

ลำดับหมวดหมู่สถานะ
1ภาษาไทยลงนามแล้ว
2คณิตศาสตร์ลงนามแล้ว(แก้ไข)
3วิทยาศาสตร์ลงนามแล้ว(แก้ไข)
4สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมลงนามแล้ว(แก้ไข)
5สุขศึกษา และพลศึกษาลงนามแล้ว(แก้ไข)
6ศิลปะ-ทัศนศิลป์ลงนามแล้ว(แก้ไข)
7ศิลปะ-ดนตรีลงนามแล้ว
8ศิลปะ-นาฏศิลป์ลงนามแล้ว
9ภาษาต่างประเทศลงนามแล้ว(อังกฤษ)

ลงนามแล้ว(ต่างประเทศที่ 2)

10กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลงนามแล้ว
11คอมพิวเตอร์ลงนามแล้ว(แก้ไข)
12หุ่นยนต์ลงนามแล้ว
13การงานอาชีพลงนามแล้ว
14เรียนรวม – ภาษาไทยลงนามแล้ว
15เรียนรวม – ศิลปะลงนามแล้ว
16เรียนรวม – การงานอาชีพและเทคโนโลยีลงนามแล้ว
17ศิลปวัฒนธรรมอีสานลงนามแล้ว(แก้ไข)
18นักบินน้อย สพฐ.ลงนามแล้ว(แก้ไข)


จังหวัดยโสธร

ลำดับหมวดหมู่สถานะ
1ภาษาไทยลงนามแล้ว
2คณิตศาสตร์ลงนามแล้ว(แก้ไข)
3วิทยาศาสตร์ลงนามแล้ว
4สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมลงนามแล้ว
5สุขศึกษา และพลศึกษาลงนามแล้ว
6ศิลปะ-ทัศนศิลป์ลงนามแล้ว
7ศิลปะ-ดนตรีลงนามแล้ว(แก้ไข)
8ศิลปะ-นาฏศิลป์ลงนามแล้ว
9ภาษาต่างประเทศลงนามแล้ว(ภาษาอังกฤษ)
ลงนามแล้ว(ต่างประเทศที่ 2)
10กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลงนามแล้ว(แก้ไข)
11คอมพิวเตอร์ลงนามแล้ว
12หุ่นยนต์ลงนามแล้ว(แก้ไข)
13การงานอาชีพลงนามแล้ว(แก้ไข)
14เรียนรวม – ภาษาไทยลงนามแล้ว(แก้ไข)
15เรียนรวม – ศิลปะลงนามแล้ว(แก้ไข)
16เรียนรวม – การงานอาชีพและเทคโนโลยีลงนามแล้ว(แก้ไข)
17ศิลปวัฒนธรรมอีสานลงนามแล้ว

 

 

Comments

comments

About the author: administrators

Leave a Reply

Your email address will not be published.