การประชุมเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น.
นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

ดาวน์โหลดรูปภาพ

Comments

comments

About the author: administrators

Leave a Reply

Your email address will not be published.