ข้อมูลที่ตั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ถนนวันลูกเสือ, ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  33000

Tel. 0-4561-3372 Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com


แผนที่เดินทาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28


ส่งข้อความถึงเรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28