ผอ.สพม.๒๘ มอบนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผอ.สพม.๒๘ เป็ […]