ผอ.สพม.๒๘ เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนฯ

วันจันทร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผอ.สพม.๒ […]

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยระบบ SGS

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ สพม.๒๘(ศรีสะเกษ-ยโสธร) จัดอบรมเชิ […]