ภารกิจราชการของผู้บริหารการศึกษา : สพม.28 วันที่ : 26 กันยายน 2563

วันที่ค้นหา :1 มกราคม 2513


วัน/เดือน/ปี ภารกิจ สถานที่ เวลา ผู้บริหารการศึกษา มอบหมาย
1 พฤศจิกายน 2562 ร่วมงานแถลงข่าวการประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานฯ แห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ ณ โรงแรมเกษสิริ จังหวัดศรีสะเกษ 15:30 นายภัทธศาสน์ มาสกุล นายสุพิชญ์ ลาลุน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
30 ตุลาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ 14:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล นายสุพิชญ์ ลาลุน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
18 ตุลาคม 2562 ประชุมพิจารณาคัดเลือกบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมชาญประดิษฐ์ 09:30 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
27 กันยายน 2562 ประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิการครูไทยจังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุม สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ 14:30 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
26 กันยายน 2562 ร่วมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการอายุราชการ ของบุคลากรสพม.28 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมนันทพันธ์ 17:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
26 กันยายน 2562 ประชุม "กิจกรรมส่งเสริมความดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ " ณ ห้องประชุมนันทพันธ์ 08:30 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
26 กันยายน 2562 ร่วมเป็นเกียรติในงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 ณ หอประชุมกิจเจริญไทย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 16:30 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
26 กันยายน 2562 ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 9/2562 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ 09:30 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
26 กันยายน 2562 ร่วมงานเลี้ยงส่งผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ณ โรงแรมศรีลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ 18:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
25 กันยายน 2562 เป็นประธานในพิธีเปิดห้องเรียน 4.0 โรงเรียนละทายวิทยา ณ โรงเรียนละทายวิทยา 09:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล