ข้อมูลพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

Google Search

ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.60
  ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.2560
  จำนวนนักเรียนแยกตามขนาดโรงเรียน
  จำนวนนักเรียนแยกตามความด้อยโอกาส
  จำนวนนักเรียนแยกตามอายุ
  จำนวนนักเรียนแยกตามน้ำหนักส่วนสูง
  จำนวนนักเรียนแยกตามความขาดแคลน
  สรุปผลการสอบ O-Net ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3
  สรุปผลการสอบ O-Net ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6
  สรุปผลการสังเคราะห์รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR ประจำปีการศึกษา 2559)
  สรุปผลการสังเคราะห์รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR ประจำปีการศึกษา 2559)word
  ข้อมูลบุคลากร จ.ศรีสะเกษ 10 มิ.ย.60
  ข้อมูลบุคลากร จ.ยโสธร 10 มิ.ย.60

Website โรงเรียน

ภาพกิจกรรม
 
หน้าแรก > ข้อมูลพื้นฐาน

   ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.60( 12 )
ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.2560
จำนวนนักเรียนแยกตามขนาดโรงเรียน
จำนวนนักเรียนแยกตามความด้อยโอกาส
จำนวนนักเรียนแยกตามอายุ
จำนวนนักเรียนแยกตามน้ำหนักส่วนสูง
จำนวนนักเรียนแยกตามความขาดแคลน
สรุปผลการสอบ O-Net ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3
สรุปผลการสอบ O-Net ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6
สรุปผลการสังเคราะห์รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR ประจำปีการศึกษา 2559)
สรุปผลการสังเคราะห์รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR ประจำปีการศึกษา 2559)word


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
Powered by : งานขอนแก่น