ห้องแสดงภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

Google Search

ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.60
  ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.2560
  จำนวนนักเรียนแยกตามขนาดโรงเรียน
  จำนวนนักเรียนแยกตามความด้อยโอกาส
  จำนวนนักเรียนแยกตามอายุ
  จำนวนนักเรียนแยกตามน้ำหนักส่วนสูง
  จำนวนนักเรียนแยกตามความขาดแคลน
  สรุปผลการสอบ O-Net ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3
  สรุปผลการสอบ O-Net ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6
  สรุปผลการสังเคราะห์รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR ประจำปีการศึกษา 2559)
  สรุปผลการสังเคราะห์รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR ประจำปีการศึกษา 2559)word
  ข้อมูลบุคลากร จ.ศรีสะเกษ 10 มิ.ย.60
  ข้อมูลบุคลากร จ.ยโสธร 10 มิ.ย.60

Website โรงเรียน

ภาพกิจกรรม
 
หน้าแรก > ภาพกิจกรรม  1   2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   | ถัดไป >>
ภาพกิจกรรม
 • มุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ 2554 ( 160 )
 • ประชุมผู้บริหารประจำเดือนกันยายน ( 96 )
 • ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย ( 49 )
 • ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะฯ ( 170 )
 • งานเปิดบ้านมัธยมนิทรรศ สพม.28 ( 110 )
 • อบรมพัฒนาครูประจำการที่สอนไม่ตรงวุฒิ ( 102 )
 • พิธีถวายสัตยาบรรณ สพม.28 ( 30 )
 • การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยะฐานเชี่ยวชาญ ( 29 )
 • การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2554 ( 53 )
 • การแข่งขันกีฬา 5 เขตสัมพันธ์ ปี 55 ( 65 )
 • การนิเทศฯ โรงเรียนกันทรารมณ์ ( 57 )
 • สพม.28 เกมส์ ครั้งที่ 2 ( 110 )
 • ดร.กมล รอดคล้าย (รองเลขาธิการ กพฐ.)ตรวจเยี่ยม สพม.28 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2555 ( 9 )
 • สพม. 28 ต้อนรับ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( 12 )
 • สพม.28 จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ( 11 )
 • การแข่งขันกีฬา 5 เขตสัมพันธ์ 56 ( 134 )
 • สพม.28 ชี้แจงการสอบโอเน็ต ชั้น ม.3 ( 10 )
 • การอบรมเตรียมความพร้อมสถานศึกษาสู่อาเซียน ( 19 )
 • การประชุมคณะกรรมการการรับนักเรียน ปีการศึกษา56 ( 13 )
 • วันสงกรานต์ 10 เมษายน 2556 ( 30 )
 • ประชุมข้าราชการ สพม.28 ภาพ/ข่าว นัยน์ภัค ( 12 )
 • ต้อนรับ ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน และคณะฯ ภาพ อิทธิพล ข่าว นัยน์ภัค ( 16 )
 • สพม.28 อบรมภาษาอังกฤษ 15-16 พฤษภาคม 2556 โขงเจียม จ.อุบลฯ ( 5 )
 • ประชุม กตปน. 29 พฤษภาคม 2556 ( 17 )
 • ประชุมข้าราชการ สพม. 29 พ.ค.2556 ( 16 )
 • ประชุมคณะประเมินตามคำสั่ง 187/56 กลุ่มนโยบายและแผน นิตยา ภาพ/ข่าว นัยน์ภัค ( 14 )
 • ประชุมคณะเตรียมความพร้อมรับการติดตาม ตามคำสั่ง 194/56 กลุ่มนตป.ยุพิน ภาพ/ข่าว นัยน์ภัค ( 19 )
 • การรับการประเมินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ( 14 )
 • อบรมการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ( 4 )
 • ประชุมผู้บริหารครั้งที่ 6/2556 ( 19 )
 • ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 24 มิ.ย. 2556 ณ โรงเรียนบึงละมูวิทยา ( 0 )
 • ประชุมควบคุมภายใน 9 ส.ค.56 ( 24 )
 • ทอดกฐิน ณ สำนักสงฆ์ขันติธรรม ( 11 )
 • กิจกรรมค่ายพัฒนาฯ อัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ( 10 )
 • ประชุมชี้แจงการจัดหาครุภัณฑ์ ชุดความรู้อาเซียน ( 10 )
 • พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และร่วมพิธี ๕ ธันวามหาราช ( 10 )
 • ประชุมสัมมนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ( 5 )
 • เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชา แม่และครูแห่งแผ่นดิน ( 10 )
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ O-net แบบถาวร ( 9 )
 • การประชุมผู้บริหารสัญจร ครั้งท่ี 1/2557 ณ โรงเรียนกุู่จานวิทยาคม ( 10 )
 • การประชุมผู้สังเกตการสอบ o-net ณ ห้องประชุมชาญประดิษฐ์ ( 8 )
 • การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ณ สพม. ๑๙ (เลย- หนองบัวลำภู) ( 11 )
 • งานเทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ( 10 )
 • กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งท่ี 30 ศรีสะเกษเกมส์ ( 12 )
 • การเข้าค่าย ภาษาอังกฤษ ภาคฤดูร้อน ณ โรเงรียนสตรีสิริเกศ ( 11 )
 • การรับมอบเงินพระราชทานช่วยเหลือศาสนสถาน ( 10 )
 • ประชุมบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ( 10 )
 • ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจรครั้งที่4/2557 ( 11 )
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการงานการเงินบัญชีและพัสดุสถานศึกษา ( 10 )
 • การประชุมสัมมนามอบนโยบายการบริหารจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ( 10 )
 • ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจรครั้งที่ 6/2557 ( 10 )
 • งาน EP/MEP Openhouse ครั้งที่ 7 ( 10 )
 • การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ( 8 )
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ( 10 )
 • อบรมครูสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ( 8 )
 • ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 10/2557 ( 12 )
 • สพม. 28 ร่วมงานวันปิยมหาราช ( 8 )
 • พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ( 18 )
 • กฐิน สพม. 28 ครั้งท่ี 2/2557 ( 12 )
 • ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 10/2557 ( 9 )
 • โครงการพัฒนาทักษะศักยภาพเด็กและเยาวชน ( 14 )
 • ประมวลภาพ กีฬา 5 เขตสัมพันธ์ ( 1 )
 • ประมวลภาพ กีฬา 5 เขตสัมพันธ์ ( 16 )
 • ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้ง ที่ 1/2558 ( 20 )
 • การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ของ สพม.28 ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ( 10 )
 • ผอ.สพม.28 ตรวจเยี่ยมการสอบ O-net ( 15 )
 • ภาพกิจกรรมสนทนาภาษาอังกฤษ ( 16 )
 • ประชุมผุ้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2558 ( 11 )
 • ร่วมพิธี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ ( 14 )
 • ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งท่ี 4/2558 ( 12 )
 • MOU .สพฐ. ใสสะอาดปราศจากคอรัปชั่น ( 13 )
 • โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษา ( 14 )
 • การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ( 11 )
 • การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ( 10 )
 • ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งท่ี 5/2558 ( 23 )
 • การอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด ( 17 )
 • การอบรมโครงงานคุณธรรม- จริยธรรม 12 ประการ ( 12 )
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทั้งระบบ ( 11 )
 • การแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทย ( 13 )
 • พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนครั้งที่ 5/2558 สพม. เกมส์ ( 26 )
 • งาน sports night สพม. 28 ครั้งที่ 5 ( 14 )
 • ประชุมผู้บริหารโรงเรียนคูซอดฯ ( 15 )
 • งานมุทิตาจิต สพม. 28 ( 13 )
 • การอบรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สพม. 28 ( 20 )
 • ประมวลภาพการสอบรรจุครู(ครูผู้ช่วย) สพม. 28 ( 14 )
 • ประชุมประจำเดือนครั้งที่10/2558 ภูมิซรอลวิทยา ( 12 )
 • กฐิน สพม. 28 ( 8 )
 • ถวายราชสักการะ ( 10 )
 • พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ ( 6 )
 • ประชุมผุ้บริหารสถานศึกษาโพนทันเจริญวิทย์ ( 13 )
 • กีฬาบุคลากร 5 เขตสัมพันธฺ์ ( 15 )
 • การอบรมการบริหารงบประมาณ ด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ( 15 )
 • สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่1/2559 ( 13 )
 • ประชุมบุคลากร สพม. 28 ครั้งที่3/2559 ( 14 )
 • อบรมการวิจัยครูภาษาไทย ( 12 )
 • ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2559 ( 12 )
 • พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความรู้คู่ความสุข ( 13 )
 • ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่4/2559 ( 14 )
 • โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม เขตสุจริต ( 19 )
 • ประชุมมอบนโยบาย ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ( 17 )
 • ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2559 ( 23 )
 • ศึกษาดูงาน สพม. 10 ( 11 )
 • ต้อนรับบุคลากรคนใหม่ ( 13 )
 • พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( 17 )
 • กีฬา สพม. 28 เกมส์ ครั้งที่ 6/2559 ( 21 )
 • ค่ายรวมพลังเด็กและเยาวชนเสริมทักษะชีวิต ( 7 )
 • ค่ายเยาวชน ปปช. สพฐ. น้อย ( 22 )
 • งานเลี้ยงเกษียณ สพม. 28 ( 29 )
 • การประชุมผุ้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 8/2559 ( 26 )
 • ทำบุญตักบาตร หอประชุมนันทพันธ์ ( 39 )
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้ใสอนในการสร้างเครื่องมือฯ ( 24 )
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการการเลื่อนขั้นเงินเดือน ( 30 )
 • โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาลในสถานศึกษา ( 21 )
 • โรงเรียนปลอดขยะ ( 17 )
 • อบรมเข้ม ครูผู้ช่วย วันที 24-26 กันยายน 2559 ( 30 )
 • ประชุมคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ( 20 )
 • อบรมความสามารถการสร้างเครื่องมือประเมินฯ ( 20 )
 • การประชุมปฏิบัติการจัดทำคลังข้อสอบออนไลน์ ( 24 )
 • ประชุมการจัดการศึกษาเพื่่อการมีงานทำ ( 8 )
 • ประชุม ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 12/2559 ( 17 )
 • ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 12/2559 ( 48 )
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการการนำมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ( 60 )
 • ร่วมกิจกรรมงานเทศกาลปีใหม่ สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ2560 ( 38 )
 • งานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ผู้บริหาร ( 25 )
 • งานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับบุคลากรคนใหม่ของ สพม.28 ( 18 )
 • สวัสดีปีใหม่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ( 11 )
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูบุคลากรโรงเรียน นักเรียนสวัสดีปีใหม่และขอพรปีใหม่ท่านผู้อำนวยการเขต สพม.28 ( 83 )
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ การขยายผลนำส่งข้อมูลสารสนเทศ ในลักษณะ Online ให้แก่สถานศีกษาในสังกัด สพม.28 ( 47 )
 • กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายทุกวันพุธ 11 ม.ค. 2560 ( 43 )
 • ประชุมเตรียมการรับเสด็จฯพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิดิคุณ ( 7 )
 • ดร.ฤทธา นันทพันธ์ ผอ.สพม.28 เป็นประธานเปิดงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานนักเรียนฯ วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ( 7 )
 • ดร.ฤทธา นันทพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ร่วมงานวันครู ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ( 139 )
 • ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 1/2560 ( 31 )
 • นายจุฬา ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พร้อมคณะมาเยี่ยมชม สพม.28 ( 6 )
 • นายทวีศักดิ์ สังวัง ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายบรรจบ ไชยสาร รองประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ และ คณะ ได้คารวะ ดร.ฤทธา นันทพันธ์ ผอ.สพม.28 เนื่องในโอกาส เข้าปฏิบัติหน้าที่กรรมการช ( 4 )
 • ดร.ฤทธา นันทพันธ์ ผอ.สพม.28 เป็นประธานเปิดงานประชุมสัมมนาเกณฑ์การประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา คณะกรรมการประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา เขต 28 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอปร ( 45 )
 • วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ประชุมบุคลากร สพม.28 ครั้งที่2/2560 โดย ดร.ฤทธา นันทพันธ์ ผอ.สพม.28 ประธานที่ประชุม ได้ประชุมชี้แจง ข้อราชการและมอบเกียรติบัตรให้กับบุคลากรในสังกัด ตามโครงการยกย่องเชิดชูเกีย ( 27 )
 • วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2560 สพม. เขต 28 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา School Management Support System (SMSS) ( 10 )
 • วันที่ 15 ก.พ.2560 ประชุมเตรียมงานสภากาแฟจังหวัดศรีสะเกษ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ( 21 )
 • ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2560 ( 10 )
 • ดร.รัตติกร ทองเนตร รอง ผอ.สพม.28 ประธาน การประชุมปฏิบัติการเตรียมการการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ( 12 )
 • วันที่ 6 มีนาคม 2560 นายภัทธศาสน์ มาสกุล รอง ผอ.สพม.28 พร้อมด้วยนายไมตรี บุญเรือง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ ประเมินการทดลองใช้เครื่องมือประเมินนักเรียนฯ ( 3 )
 • วันที่ 6 มีนาคม 2560 ดร.รัตติกร ทองเนตร รอง ผอ.สพม. 28 ประธาน ประชุมคณะกรรมการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง A.T.C. ( 15 )
 • วันที่ 7 มีนาคม 2560 ดร.รัตติกร ทองเนตร รอง ผอ.สพม. 28 พร้อมด้วยนายยงยุทธ เมธาวีวินิจ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ, นายสุพิชญ์ ลาลุน นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิ ( 4 )
 • วันที่ 13 มี.ค. 2560 ดร.รัตติกร ทองเนตร รอง ผอ.สพม. 28 ประธาน ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (ระบบการคัดกรองนักเรียน) ( 59 )
 • วันที่ 13 มีนาคม 2560 นายภัทธศาสน์ มาสกุล รอง ผอ.สพม.28 พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากร ในสังกัด สพม.28 ( 9 )
 • วันที่ 14 มีนาคม 2560 ดร.รัตติกร ทองเนตร รอง ผอ.สพม.28 ประธาน ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ ( 11 )
 • วันที่ 17 มีนาคม 2560 ดร.ฤทธา นันทพันธ์ ผอ.สพม.28 ประธาน ประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC ( 39 )
 • ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.28 ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นฯ ( 18 )
 • วันที่ 23 มีนาคม 2560 สพม.28 นายภัทรศาสน์ มาสกุล รอง ผอ.สพม.28 เป็นตัวแทน เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการกรณีปกติ งวดที่ 1 ประจำปี 2560 ( 29 )
 • สโมสรไลออนส์ศรีสะเกษ ร่วมกับสโมสรไลออนส์สากลภาค 310 E และ สพม. 28 จัดอบรมโครงการ LIONS-QUEST ทักษะการดำรงชีวิตสำหรับเยาวชน ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม"นันทพันธ์" สพม. 28 ให้กับครูแนะแ ( 20 )
 • วันที่ 28 มีนาคม 2560 ดร.รัตติกร ทองเนตร รอง ผอ.สพม.28 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่ สามเณรบวชภาคฤดูร้อน ( 21 )
 • นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบช่อดอกไม้ และรางวัลให้เแก่นางสาวลาวัลย์ แก้วหิน (น้องเปียโน) และ นายอมฤต มีสุข (น้องโอ๊ค) นักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ เพื่อเป็นตัวแทน TO BE NUMBERONE ( 20 )
 • นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบเกียรติบัตร ให้กับ นายอัครพล คำแสน และ นายณัฐพงษ์ คำหอม นักเรียน รร.สวงษ์วิทยาคม สพม.28 ได้รับรางวัลที่ 1 การประกวดคลิปวีดีโอ "ตามรอยเท้าพ่อ" ( 0 )
 • ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด สพม. 28 ร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราช ( 10 )
 • วันที่ 31 มีนาคม 2560 บุคลากร สพม. 28 ( 19 )
 • การประชุมผุ้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 3/2560 ( 21 )
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการวิจัยรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยใช้การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ณ หอประชุม "นันทพันธ์" ได้รับเกียรติอย่างยิ่งจาก ดร.รัตติกร ทองเนตร รอง ผอ.สพม.28 ( 16 )
 • สพม.28บุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมเขตสุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต โดยพร้อมเพรียงกันก่อนการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ( 8 )
 • วันที่ 10 เม.ย. 60 ดร.รัตติกร ทองเนตร รอง ผอ.สพม. 28 และ ผอ.กลุ่ม เป็นตัวแทน สพม.28 ร่วมงานรดน้ำขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายธวัช สุระบาล เนื่องในวันสงกรานต์ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ( 19 )
 • ดร.ฤทธา นันทพันธ์ ผอ.สพม.28 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดรับฟังนโยบายจาก น.ส.ดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 13 ( 36 )
 • วันที่ 12 เมษายน 2560 นายภัทรศาสน์ มาสกุล ดร.รัตติกร ทองเนตร รอง ผอ.สพม.28 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ไหว้พระภูมิเจ้าที่ สพม.28 เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ( 24 )
 • รดน้ำขอพร สืบสานประเพณีไทย ครอบครัว สพม. 28 ( 25 )
 • สพม.28 รับรายงานตัวการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ พ.ศ. 2560 ( 26 )
 • วันที่ 21 เมษายน 2560 สพม.28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร) จัดประชุมเพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ( 21 )
 • ประชุมคณะกรรมการการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 ณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ( 24 )
 • สอบครูผู้ช่วย ฯ ศธจ. ศรีะสะเกษ ประจำปี 2560 ( 39 )
 • วันที่ 24 เมษายน 2560 สพม.28 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำโรงเรียนคุณธรรม ณ หอประชุมนันทพันธ์ สพม.28 ( 29 )
 • ดร.รัตติกร ทองเนตร รอง ผอ.สพม. เขต 28 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 ศธจ.ยโสธร ( 6 )
 • สพม.28 จัดอบรม A.T.C. ณ ค่ายลูกเสือ จ.ยโสธร ( 4 )
 • ร่วมงานวันพิธีวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันที่ 25 เมษายน 2560 ( 5 )
 • สพม.28 ประชุมคณะวิจัย 25 เม.ย. 2560 ( 4 )
 • สพม.28 จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นวิทยากรแกนนำ ร่วมพัฒนาโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการ 26 เม.ย.2560 ( 17 )
 • โรงเรียนคุณธรรม (สพม.28) วันที่ 27 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมนันทพันธ์ ( 17 )
 • ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 4/2560 ( 18 )
 • วันที่ 1 พ.ค. 2560 อบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ( 28 )
 • วันที่ 1 พ.ค. 2560 อบรมครูผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ให้กับครูผู้รับผิดชอบทุกโรงเรียนในจังหวัดศรีสะเกษ ( 19 )
 • สหวิทยาเขตวังชัยแก้ว สหวิทยาเขตยศสุนทร รับฟังมอบนโยบาย จาก ดร.ฤทธา นันทพันธ ผอ.สพม.28 ( 10 )
 • คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา สหวิทยาเขตเลิงกุดชุมไทยเจริญ รับฟังมอบนโยบาย จาก ดร.ฤทธา นันทพันธ์ ผอ.สพม.28 ( 10 )
 • คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา สหวิทยาเขตภูมิพิทยาพัฒน์ รับฟังมอบนโยบาย จาก ดร.ฤทธา นันทพันธ์ ผอ.สพม.28 ( 7 )
 • คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา สหวิทยาเขตกำแพง รับฟังมอบนโยบาย จาก ดร.ฤทธา นันทพันธ์ ผอ.สพม.28 ( 6 )
 • สพม.28 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบคลาวด์ เพื่อการศึกษาด้วย office 365 education สำหรับการเรียนรู้ Active Learning วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2560 ( 13 )
 • คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา สหวิทยาเขตปรางค์กู่ รับฟังมอบนโยบาย จาก ดร.ฤทธา นันทพันธ์ ผอ.สพม.28 ( 7 )
 • คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา สหวิทยาเขตขุขันธ์ รับฟังมอบนโยบาย จาก ดร.ฤทธา นันทพันธ์ ผอ.สพม.28 ( 7 )
 • วันที่ 5 พ.ค.2560 สพม.28 เข้าถวายสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมโกศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ภายในพระบรมมหาราชวัง ( 5 )
 • สพม.28 เข้าอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาบุคลากรในสังกัด สพม. 28 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จังหวัดชลบุรี ( 6 )
 • คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา สหวิทยาเขตหลักเมือง และสหวิทยาเขตรัตนวงษ์รับฟังมอบนโยบาย จาก ดร.ฤทธา นันทพันธ์ ผอ.สพม.28 ( 11 )
 • คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา สหวิทยาเขตกันทรารมย์ รับฟังมอบนโยบาย จาก ดร.ฤทธา นันทพันธ์ ผอ.สพม.28 ( 8 )
 • คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา สหวิทยาเขตพระวิหาร รับฟังมอบนโยบาย จาก ดร.ฤทธา นันทพันธ์ ผอ.สพม.28 ( 7 )
 • วันที่ 9 พ.ค. 2560 สพม.28 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ขยายผล DLIT ไปสู่โรงเรียนในระบบ Online และ Offline ( 13 )
 • ประชุมบุคลากร สพม. 28 ครั้งที่ 5/2560ิ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมชาญประดิษฐ์ ( 9 )
 • สพม.28 ประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1/2560 ( 13 )
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ได้ดำเนินการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจระบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายนอกแนวใหม่ ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมนันทพันธ์ สำน ( 10 )


 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
  ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
              Tel. 0-4561-3372
  Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
  สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
  Powered by : งานขอนแก่น