ลิงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

Google Search

ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.60
  ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.2560
  จำนวนนักเรียนแยกตามขนาดโรงเรียน
  จำนวนนักเรียนแยกตามความด้อยโอกาส
  จำนวนนักเรียนแยกตามอายุ
  จำนวนนักเรียนแยกตามน้ำหนักส่วนสูง
  จำนวนนักเรียนแยกตามความขาดแคลน
  สรุปผลการสอบ O-Net ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3
  สรุปผลการสอบ O-Net ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6
  สรุปผลการสังเคราะห์รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR ประจำปีการศึกษา 2559)
  สรุปผลการสังเคราะห์รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR ประจำปีการศึกษา 2559)word
  ข้อมูลบุคลากร จ.ศรีสะเกษ 10 มิ.ย.60
  ข้อมูลบุคลากร จ.ยโสธร 10 มิ.ย.60

Website โรงเรียน

ภาพกิจกรรม
 
หน้าแรก > ลิงค์ > Website โรงเรียน

   Website โรงเรียน( 81 )
ศรีสะเกษวิทยาลัย
สตรีสิริเกศ
เขื่อนช้างวิทยาคาร
ไกรภักดีวิทยาคม
คูซอดประชาสรรค์
สิริเกศน้อมเกล้า
ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 (ห้วยคล้า)
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
มัธยมโพนค้อ
น้ำคำวิทยา
ยางชุมน้อยพิทยาคม
ลิ้นฟ้าพิทยาคม
กันทรารมณ์
บัวน้อยวิทยา
ประสานมิตรวิทยา
ละทายวิทยา
โนนค้อวิทยาคม
น้ำเกลี้ยงวิทยา
บัวเจริญวิทยา
โนนเพ็กวิทยาคม
นครศรีลำดวนวิทยา
พยุห์วิทยา
กำแพง
ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก
ทุ่งสิมวิทยาคม
จตุรภูมิพิทยาคาร
โคกหล่ามวิทยา
ไผ่งามพิทยาคม
เบญจประชาสรรค์
ห้วยทับทันวิทยาคม
ผักไหมวิทยานุกูล
บึงบูรพ์
วรคุณอุปถัมภ์
คลีกลิ้งพัฒนาทร
ขุขันธ์
ศรีตระกูลวิทยา
ลมศักดิ์วิทยาคม
สะเดาใหญ่ประชาสรรค์
สวงษ์วิทยาคม
ละลมวิทยา
ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์
ปรางค์กู่
พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ตูมพิทยานุสรณ์
สวายพิทยาคม
โนนกระสังวิทยาคม
กันทรลักษ์วิทยา
กันทรลักษ์วิทยาคม
กระแชงวิทยา
บึงมะลูวิทยา

  1   2   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
Powered by : งานขอนแก่น