Google Search

ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.60
  ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.2560
  จำนวนนักเรียนแยกตามขนาดโรงเรียน
  จำนวนนักเรียนแยกตามความด้อยโอกาส
  จำนวนนักเรียนแยกตามอายุ
  จำนวนนักเรียนแยกตามน้ำหนักส่วนสูง
  จำนวนนักเรียนแยกตามความขาดแคลน
  สรุปผลการสอบ O-Net ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3
  สรุปผลการสอบ O-Net ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6
  สรุปผลการสังเคราะห์รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR ประจำปีการศึกษา 2559)
  สรุปผลการสังเคราะห์รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR ประจำปีการศึกษา 2559)word
  ข้อมูลบุคลากร จ.ศรีสะเกษ 10 มิ.ย.60
  ข้อมูลบุคลากร จ.ยโสธร 10 มิ.ย.60

Website โรงเรียน

ภาพกิจกรรม


หน้าแรก > ข่าวสาร > ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์( 998 )
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนเบ็ญจะมหาราช 3 มี.ค. 2560 / อ่าน 273 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูสู่ปริญญาโทช่วงปิดเทอม รุ่นที่ 16 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 23 ม.ค. 2560 / อ่าน 550 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์และเชิญชมงาน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ (Royal Park Rajapruek) ประจำปี 2559 23 ม.ค. 2560 / อ่าน 406 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 23 ม.ค. 2560 / อ่าน 469 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนยโสธรพิทยาคม เรื่องการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 23 ม.ค. 2560 / อ่าน 436 ครั้ง
โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ ประกาศราคากลางของพัสดุที่จะขอซื้อตามโครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๙ 0 543 / อ่าน 378 ครั้ง
ร.ร.มัธยมโพนค้อ ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 0 543 / อ่าน 1843 ครั้ง
เอกสารให้ความรู้เรื่อง สมองกับการเรียนรู้ 9 ก.ย. 2559 / อ่าน 771 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าาศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 5 ส.ค. 2559 / อ่าน 611 ครั้ง
การสรรหากรรมการ กศจ. ที่เป็นผู้แทนภาคประชาชนท้องถิ่น ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่น และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ส.ค. 2559 / อ่าน 621 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะแพทย์แผนไทย 21 ก.ค. 2559 / อ่าน 544 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้วที่ 7 21 ก.ค. 2559 / อ่าน 434 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมผู้บริหารหญิงโรงเรียนมัธยมศึกษา 21 ก.ค. 2559 / อ่าน 450 ครั้ง
แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 21 ก.ค. 2559 / อ่าน 565 ครั้ง
ร่วมงานนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ 21 ก.ค. 2559 / อ่าน 531 ครั้ง
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 19 พ.ค 2559 / อ่าน 831 ครั้ง
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง 19 พ.ค 2559 / อ่าน 1130 ครั้ง
ขอเชิญ เข้าร่วมจัดงานนิทรรศการ ตลาดนักหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๐ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 18 พ.ค 2559 / อ่าน 336 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนยโสธรพิทยาคม รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 13 พ.ค 2559 / อ่าน 843 ครั้ง
การรับสมัครนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา 11 พ.ค 2559 / อ่าน 607 ครั้ง
แจ้งย้ายที่ตั้งสำนักงาน กสจ. 11 พ.ค 2559 / อ่าน 582 ครั้ง
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ 11 พ.ค 2559 / อ่าน 278 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การปรับดอกเบี้ยเงินกู้และเกณฑ์เงินกู้ประเภทต่าง ๆ 11 พ.ค 2559 / อ่าน 399 ครั้ง
ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (กรณีขอใช้บัญชี) 29 เม.ย. 2559 / อ่าน 531 ครั้ง
รับสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 8 เม.ย. 2559 / อ่าน 858 ครั้ง
ระวังการถูกหลอกไปทำงานในสาธารณรััฐเกาหลี 8 เม.ย. 2559 / อ่าน 605 ครั้ง
ร.ร.กันทรลักษ์วิทยารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 เม.ย. 2559 / อ่าน 827 ครั้ง
ร.ร.กันทรลักษ์วิทยารับสมัครครูอัตราจ้าง 7 เม.ย. 2559 / อ่าน 731 ครั้ง
อบรมการวิจัยครูภาษาไทย 21 มี.ค. 2559 / อ่าน 778 ครั้ง
ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้าฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (กรณีขอใช้บัญชี) 0 543 / อ่าน 571 ครั้ง
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 28 ม.ค. 2559 / อ่าน 1541 ครั้ง
ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (กรณีขอใช้บัญชี) 28 ม.ค. 2559 / อ่าน 552 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 22 ม.ค. 2559 / อ่าน 913 ครั้ง
ขอประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 15 ม.ค. 2559 / อ่าน 586 ครั้ง
การงดเก็บค่าเข้าชมศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ 15 ม.ค. 2559 / อ่าน 352 ครั้ง
การรับสมัครแหล่งเรียนรู้เข้าร่วมโครงการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชน 15 ม.ค. 2559 / อ่าน 432 ครั้ง
โครงการศึกษาเรียนรู้ในห้องเรียนธรรมชาติ ณ ศูนย์ธรรมชาติและสัตว์ป่าอุบลราชธานี 15 ม.ค. 2559 / อ่าน 303 ครั้ง
การประกวดเต้นท์แดนซ์เซอร์ประกอบเพลง ลดเค็ม และการประกวดแข่งขันโต้วาที 15 ม.ค. 2559 / อ่าน 407 ครั้ง
ขอเรียนเชิญเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 15 ม.ค. 2559 / อ่าน 284 ครั้ง
การสอบแข่งขันวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 24 (MATH CONTEST 2015) 15 ม.ค. 2559 / อ่าน 607 ครั้ง
การสอบวัดผลความสามารถวิชาภาษไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 0 543 / อ่าน 231 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนเลิงนกทา‏ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 30 ธ.ค. 2558 / อ่าน 457 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนคำเตยวิทยา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 28 ธ.ค. 2558 / อ่าน 446 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนเลิงนกทา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ทั่วไป 23 ธ.ค. 2558 / อ่าน 593 ครั้ง
โรงเรียนคำเตยวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 17 ธ.ค. 2558 / อ่าน 559 ครั้ง
ประกาศสอบราคาโครงการสถานีผลิตพลังงานในหน่วยงานสถานศึกษาและโรงพยาบาลของรัฐ(campus power) สาหรับใช้ในโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม 8 ธ.ค. 2558 / อ่าน 255 ครั้ง
รายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 23 พ.ย. 2558 / อ่าน 658 ครั้ง
กิจกรรมเนื่องในงาน วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558 20 พ.ย. 2558 / อ่าน 562 ครั้ง
กิจกรรมเนื่องในงาน วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558 20 พ.ย. 2558 / อ่าน 656 ครั้ง
งานเปิดโลกไอที พลิกสู่ชีวืตที่ดีกว่า ครั้งท่ี 3 20 พ.ย. 2558 / อ่าน 474 ครั้ง
  1   2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
Powered by : งานขอนแก่น