Google Search


Website โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน

ภาพกิจกรรม


หน้าแรก > ข่าวสาร > นิเทศ

นิเทศ( 3 )
เสริมความรู้คณิตศาสตร์ 23 ก.ค. 2553 / อ่าน 4221 ครั้ง
คณิตศาสตร์ลายเส้น 23 ก.ค. 2553 / อ่าน 5939 ครั้ง
ตัวบ่งชี้ประเมินภายนอกรอบ3 27 ต.ค. 2554 / อ่าน 6445 ครั้ง
  1   |


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
Powered by : งานขอนแก่น